Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Потребителят се съгласява, че Naturalico.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на Naturalico.bg. Naturalico.bg получава и използва информация от потребителите при тяхната регистрация, включваща лични данни, за да осигури качествено обслужване при приемане и изпълнение на поръчки, за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми с поръчката, да помага на потребителите при ползването на Naturalico.bg и предоставяните от интернет магазина продукти, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на Naturalico.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят може да поиска по всяко време коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от Naturalico.bg. Видовете лична информация, които потребителят предоставя, може да включва имена, адрес, телефонен номер, е-mail. Naturalico.bg гарантира, че въпросните данни на потребителя няма да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните. Клиентският профил на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Naturalico.bg заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя. Naturalico.bg има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; ако потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица и в други предвидени в закона случаи.